• Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Wil uw kind graag komen voetballen bij RKUVC, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport

  & Cultuur helpt! Het fonds is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als u als gevolg van de
  coronacrisis geldzorgen heeft.
  Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel de
  sportattributen zoals sportkleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen.
  Hoe werkt het?

  1. U kunt zelf geen aanvraag doen. Ook RKUVC kan voor u geen aanvraag doen.
  De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een
  maatschappelijk werker, een consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team van uw
  woongemeente, een schuldhulpverlener of leerkracht op school.

  2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag. Per jaar kan er maximaal € 225 aangevraagd
  worden. Omdat de contributie van RKUVC lager is dan dit bedrag, kunt u het restantbedrag besteden
  aan sportattributen. U kiest zelf bij welke sportzaak u de attributen wil kopen. Dit kan bijvoorbeeld
  bij onze partner ROVI Sport in Meerssen, maar ook bij een grote keten zoals Decathlon of Aktiesport.

  3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat u dat weten.

  4. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij RKUVC.

  5. Het fonds betaalt de contributie direct aan RKUVC. U ontvangt zelf geen geld. Voor de
  sportattributen ontvangt u een tegoedbon voor de winkel van uw keuze.

  Kijk voor meer informatie op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/
  RKUVC gaat vertrouwelijk om met deze informatie. De leiders en (de ouders van) teamgenoten
  weten niet dat de contributie door het fonds is betaald.
  Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. Er moet minimaal 12 maanden
  tussen 2 aanvragen zitten.
  Wist u dat u ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga
  naar www.samenvoorallekinderen.nl voor meer informatie.

  Is uw kind al 18 jaar of ouder? Klik dan hier.