• Lid worden bij RKUVC

  Dat juichen wij uiteraard toe. RKUVC is een fijne, warme familieclub waar het goed toeven is.

  Door het voeren van een actief beleid kunnen we een lidmaatschap aanbieden wat concurrerend is met alle clubs uit de omgeving.

  Onze gehele jeugdafdeling wordt gesponsord door Spar Zijlstra uit Ulestraten, waardoor alle teams dezelfde kleding zullen dragen, d.w.z. shirts en broek.

  Sokken, met het logo van RKUVC, dienen zelf aangeschaft worden bij onze kledingleverancier Rovi Sport in Meerssen. Daar kunt u ook terecht voor een gedegen advies en verkoop van voetbalschoenen.

  Daar wij als 1 club naar buiten willen treden, ontvangen de jeugdspelers 1x per 3 kalenderjaren een trainingspak. Dit pak is te gebruiken op de training, doch zeer zeker te dragen bij wedstrijdactiviteiten.
  Onze seniorenteams hebben ook allemaal sponsoren, waardoor ook zij allemaal in het zwart/wit van RKUVC gekleed zijn tijdens wedstrijden.

  Kortom, lid worden bij RKUVC is een goeie keus, en we zeggen dan ook, zoals het goed familielid betaamt, welkom in de familie die RKUVC heet!

 • Contributie

  Senioren              € 140,-
  Veteranen            € 100,-
  35+ teams H/D    €   70,-
  Jeugdspelers        €   90,-

  Niet spelende/steunende leden     € 25,-
  Spelende vrijwilligers                   € 25,-

  Alle RKUVC leden ontvangen wedstrijdshirts en broekjes van RKUVC.
  Jeugdspelers krijgen 1x per 3 kalenderjaren een nieuw trainingspak aangereikt van RKUVC.
  Jeugdleiders ontvangen ook een trainingspak en warme jas voor de wintermaanden.

   
 • Contributiebeleid RKUVC

   

  Beste leden,

  Jullie kunnen je voorstellen dat de contributiegelden voor RKUVC één van de belangrijkste inkomstenbronnen zijn. Deze inkomstenbron wordt elk jaar belangrijker voor het voortbestaan van onze vereniging.
  RKUVC streeft er echter nadrukkelijk naar om de contributiegelden zo laag mogelijk te houden en de leden zoveel mogelijk te bieden voor hun contributie. Vergelijkend met andere veringingen in onze omgeving mogen wij stellen dat wij daar meer als goed in slagen. 
  Maar.....

  Afgelopen seizoenen hebben wij de contributiegelden uiteindelijk wel ontvangen, echter niet zonder extra onnodige energie van een aantal vrijwilligers, lees bestuur en teamleiders.

  Gezien dit belang hebben wij gemeend het contributiebeleid duidelijk op papier te zetten, te handhaven en met jullie te delen.

  Iedereen die op 1 juli als lid ingeschreven staat bij RKUVC , wordt gerekend als zijnde een lid voor het daaropvolgend seizoen. Heb je inmiddels aangegeven dat er een automatische incasso mag plaatsvinden, dan zal dat ook plaatsvinden in de maanden augustus/september. Leden die geen automatische incasso hebben, ontvangen een betaalverzoek. Het bedrag van dit betaalverzoek kan hoger uitvallen dan van de automatische incasso, omdat er extra werkzaamheden mee gemoeid zijn. Een definitief standpunt hierin is hierover nog niet genomen. Op termijn wil RKUVC helemaal overgaan op automatische incasso. Belangrijk hierbij is te vermelden dat er geen enkel bedrag wordt afgeschreven van uw rekening waarvan u het bestaan niet afweet. Dit soort zaken zal altijd aangekondigd worden, en tevens ontvangt u op uw emailadres een factuur. Bent u het niet eens met een afschrijving, of u hebt een vraag hieromtrent, dan neemt u contact op met ledenadministratie@rkuvc.nl. Dir emailadres gebruikt u ook indien u een betalingsregeling wil treffen. Er is altijd een passende oplossing.

  Indien op 15 september de contributie niet is voldaan ontvangt u een betalingsherinnering. Als u dan nog niet betaald binnen een termijn van 14 dagen dan ontvangt u een 2e betalingsherinnering, en wordt de contributie verhoogd met een boete van € 15,00.

  Een lid dat ook na een 2e betalingsherinnering de contributie nog niet heeft voldaan, wordt door het bestuur uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. In het KNVB administratie systeem wordt u, of uw zoon of dochter geblokkeerd, dit betekend dat er niet meer gespeeld mag worden. Indien u blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgevoerd.

  Let op:

  • Leden die zich niet voor 1 juli afgemeld hebben dienen de volledige contributie voor het daaropvolgend seizoen te betalen, aangezien je dan als lid wordt doorgegeven aan de KNVB. Afmelden dient te gebeuren via de website en NIET via de leider(s). Kijk daarvoor bij:'De club - Contributie en beleid'
  • Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Denk hierbij ook aan een eventueel bedrag wat nog in de kantine voldaan dient te worden. Overschrijving dient ook te gebeuren via de website, bij 'De club - Contributies en beleid'

  Jeugdsportfonds


  In het kader dat iedereen moet kunnen sporten heeft RKUVC een samenwerkingsovereenkomst met het jeugdsportfonds. Wanneer u gelden niet kan betalen, kunt u onder voorwaarde een aanvraag voor uw kind indienen via de gemeente bij het jeugdsportfonds Limburg. Info is te verkrijgen via het ledenadministratie@rkuvc.nl.

  Bijzondere bepalingen


  Mutaties

  Het lid, ouder of verzorger is zelf verantwoordelijk tijdig wijzigingen zoals, nieuw adres en e-mail door te geven via ledenadministratie@rkuvc.nl of via de website bij 'De club - Contributie en beleid'. Daar vindt u het mutatieformulier. 


  Ziekte/Blessures

  Indien een lid ziek wordt of een blessure oploopt waardoor het niet meer mogelijk zal zijn het verdere seizoen te kunnen voetballen, zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.


  Beëinding lidmaatschap en contributiebetaling

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijf u toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd!
  De belangrijkste reden hiervoor is dat RKUVC in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen.

  Tot slot


  Het aanmanen en incasseren van contributie kost RKUVC vooral veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij onze vrijwilligers veel liever aan andere dingen zouden laten besteden. Dat kan alleen als u er allemaal voor zorgt dat de contributie op tijd wordt betaald.

  Bij voorbaat dank.

  Bestuur RKUVC Ulestraten.
 • M.i.v seizoen 2021-2022 int RKUVC de contributie via automatische incasso. Hiervoor hebben we je gegevens en handtekening nodig.
  Gelieve dit formulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en daarna in te leveren in de kantine.
  Je kunt het formulier ook invullen, ondertekenen en inscannen om dan terug te mailen naar ledenadministratie@rkuvc.nl.

   

  Machtiging automatische incasso

 • Indien je al lid bent bij RKUVC, vragen wij je het toestemmingsformulier AVG te ondertekenen en in te leveren bij Claire Smeets. 
  Hieronder kun je het formulier downloaden. Je kunt het daarna uitprinten en invullen.
  Indien je in de mogelijkheid bent om het, na ondertekening, weer in te scannen, dan kun je het ook terugmailen naar ledenadministratie@rkuvc.nl

  Download AVG formulier

 • De privacyverklaring nalezen wat we hanteren bij RKUVC? Dat kan.

  Klik op de link hieronder

  Privacy RKUVC

 • Afmelden als lid

  AFMELDEN

  Het afmelden kan via nevenstaand afmeldingsformulier. Dit wordt doorgestuurd naar de Leden- en contributieadministratie. 

  De procedure:

  a) Eerst mondeling afmelden bij je teamleiding.
  b) Nevenstaand formulier volledig invullen en verzenden.
  d) alleen als deze procedure is opgevolgd dan zal uitschrijving volgen en zal de contributie stop gezet worden.

  OVERSCHRIJVEN
  LET OP: Het afmeldingsformulier dien je niet te gebruiken als je overschrijving naar een andere vereniging aanvraagt.

 • Mutatieformulier