• Lid worden bij RKUVC

  Dat juichen wij uiteraard toe. RKUVC is een fijne, warme familieclub waar het goed toeven is.

  Door het voeren van een actief beleid kunnen we een lidmaatschap aanbieden wat concurrerend is met alle clubs uit de omgeving.

  Onze gehele jeugdafdeling wordt gesponsord door Buurtsuper Zijlstra uit Ulestraten, waardoor alle teams dezelfde kleding zullen dragen, d.w.z. shirts en broek.

  Sokken, met het logo van RKUVC, dienen zelf aangeschaft worden bij onze kledingleverancier Rovi Sport in Meerssen. Daar kunt u ook terecht voor een gedegen advies en verkoop van voetbalschoenen.

  Kortom, lid worden bij RKUVC is een goeie keus, en we zeggen dan ook, zoals het goed familielid betaamt, welkom in de familie die RKUVC heet!

 • Overschrijving

  Procedure overschrijving 

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

  Blokkade?

  Als de oude vereniging (RKUVC) niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

  Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

  Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

  Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld

 • Contributie

  Senioren              € 140,-
  Veteranen            € 100,-
  35+ teams H/D    €   70,-
  Jeugdspelers        €   90,-

  Niet spelende/steunende leden     € 25,-
  Spelende vrijwilligers                   € 25,-

  Alle RKUVC leden ontvangen wedstrijdshirts en broekjes van RKUVC.
  Jeugdleiders ontvangen een trainingspak en warme jas voor de wintermaanden.

   
 • Afmelden als lid

  AFMELDEN

  Het afmelden als lid, of een wijziging van je gegevens kan via nevenstaand mutatieformulier. Dit wordt doorgestuurd naar de Leden- en contributieadministratie. 

  De procedure bij afmelden als lid is de volgende:

  a) Eerst mondeling afmelden bij je teamleiding.
  b) Nevenstaand formulier volledig invullen en verzenden.
  d) alleen als deze procedure is opgevolgd dan zal uitschrijving volgen en zal de contributie stop gezet worden.

  OVERSCHRIJVEN
  LET OP: Het afmeldingsformulier dien je niet te gebruiken als je overschrijving naar een andere vereniging aanvraagt.

 • Mutatieformulier

 • Contributiebeleid RKUVC

   

  Beste leden,

  Jullie kunnen je voorstellen dat de contributiegelden voor RKUVC één van de belangrijkste inkomstenbronnen zijn. Deze inkomstenbron wordt elk jaar belangrijker voor het voortbestaan van onze vereniging.
  RKUVC streeft er echter nadrukkelijk naar om de contributiegelden zo laag mogelijk te houden en de leden zoveel mogelijk te bieden voor hun contributie. Vergelijkend met andere veringingen in onze omgeving mogen wij stellen dat wij daar meer als goed in slagen. 
  Maar.....

  Afgelopen seizoenen hebben wij de contributiegelden uiteindelijk wel ontvangen, echter niet zonder extra onnodige energie van een aantal vrijwilligers, lees bestuur en teamleiders.

  Gezien dit belang hebben wij gemeend het contributiebeleid duidelijk op papier te zetten, te handhaven en met jullie te delen.

  Iedereen die op 1 juli als lid ingeschreven staat bij RKUVC , wordt gerekend als zijnde een lid voor het daaropvolgend seizoen. Heb je inmiddels aangegeven dat er een automatische incasso mag plaatsvinden, dan zal dat ook plaatsvinden in de maanden augustus/september. Leden die geen automatische incasso hebben, ontvangen een betaalverzoek. Het bedrag van dit betaalverzoek kan hoger uitvallen dan van de automatische incasso, omdat er extra werkzaamheden mee gemoeid zijn. Een definitief standpunt hierin is hierover nog niet genomen. Op termijn wil RKUVC helemaal overgaan op automatische incasso. Belangrijk hierbij is te vermelden dat er geen enkel bedrag wordt afgeschreven van uw rekening waarvan u het bestaan niet afweet. Dit soort zaken zal altijd aangekondigd worden, en tevens ontvangt u op uw emailadres een factuur. Bent u het niet eens met een afschrijving, of u hebt een vraag hieromtrent, dan neemt u contact op met ledenadministratie@rkuvc.nl. Dir emailadres gebruikt u ook indien u een betalingsregeling wil treffen. Er is altijd een passende oplossing.

  Indien op 15 september de contributie niet is voldaan ontvangt u een betalingsherinnering. Als u dan nog niet betaald binnen een termijn van 14 dagen dan ontvangt u een 2e betalingsherinnering, en wordt de contributie verhoogd met een boete van € 15,00.

  Een lid dat ook na een 2e betalingsherinnering de contributie nog niet heeft voldaan, wordt door het bestuur uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. In het KNVB administratie systeem wordt u, of uw zoon of dochter geblokkeerd, dit betekend dat er niet meer gespeeld mag worden. Indien u blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgevoerd.

  Let op:

  • Leden die zich niet voor 1 juli afgemeld hebben dienen de volledige contributie voor het daaropvolgend seizoen te betalen, aangezien je dan als lid wordt doorgegeven aan de KNVB. Afmelden dient te gebeuren via de website en NIET via de leider(s). Kijk daarvoor bij:'De club - Contributie en beleid'
  • Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Denk hierbij ook aan een eventueel bedrag wat nog in de kantine voldaan dient te worden. Overschrijving dient ook te gebeuren via de website, bij 'De club - Contributies en beleid'

  Jeugdsportfonds


  In het kader dat iedereen moet kunnen sporten heeft RKUVC een samenwerkingsovereenkomst met het jeugdsportfonds. Wanneer u gelden niet kan betalen, kunt u onder voorwaarde een aanvraag voor uw kind indienen via de gemeente bij het jeugdsportfonds Limburg. Info is te verkrijgen via het ledenadministratie@rkuvc.nl.

  Bijzondere bepalingen


  Mutaties

  Het lid, ouder of verzorger is zelf verantwoordelijk tijdig wijzigingen zoals, nieuw adres en e-mail door te geven via ledenadministratie@rkuvc.nl of via de website bij 'De club - Contributie en beleid'. Daar vindt u het mutatieformulier. 


  Ziekte/Blessures

  Indien een lid ziek wordt of een blessure oploopt waardoor het niet meer mogelijk zal zijn het verdere seizoen te kunnen voetballen, zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.


  Beëinding lidmaatschap en contributiebetaling

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijf u toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd!
  De belangrijkste reden hiervoor is dat RKUVC in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen.

  Tot slot


  Het aanmanen en incasseren van contributie kost RKUVC vooral veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij onze vrijwilligers veel liever aan andere dingen zouden laten besteden. Dat kan alleen als u er allemaal voor zorgt dat de contributie op tijd wordt betaald.

  Bij voorbaat dank.

  Bestuur RKUVC Ulestraten.
 • M.i.v seizoen 2021-2022 int RKUVC de contributie via automatische incasso. Hiervoor hebben we je gegevens en handtekening nodig.
  Gelieve dit formulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en daarna in te leveren in de kantine.
  Je kunt het formulier ook invullen, ondertekenen en inscannen om dan terug te mailen naar ledenadministratie@rkuvc.nl.

   

  Machtiging automatische incasso

 • Indien je al lid bent bij RKUVC, vragen wij je het toestemmingsformulier AVG te ondertekenen en in te leveren bij Claire Smeets. 
  Hieronder kun je het formulier downloaden. Je kunt het daarna uitprinten en invullen.
  Indien je in de mogelijkheid bent om het, na ondertekening, weer in te scannen, dan kun je het ook terugmailen naar ledenadministratie@rkuvc.nl

  Download AVG formulier

 • De privacyverklaring nalezen wat we hanteren bij RKUVC? Dat kan.

  Klik op de link hieronder

  Privacy RKUVC