• Lid worden bij RKUVC? Klik snel op de link

 • Indien je lid bent bij RKUVC, vragen wij je het toestemmingsformulier AVG te ondertekenen en in te leveren bij Claire Smeets. 
  Hieronder kun je het formulier downloaden. Je kunt het daarna uitprinten en invullen.
  Indien je in de mogelijkheid bent om het, na ondertekening, weer in te scannen, dan kun je het ook terugmailen naar clairesmeets@hotmail.com

  Bedankt voor je medewerking.

  Download AVG formulier

 • Wij wijzen u op het bestaan de Voetbal.nl app. Deze is te downloaden via de Appstore (Apple) of Playstore (Android). Zodra u of uw kind is aangemeld door ons, kunt u het wedstrijdprogramma zien in deze app, mits uw privacyniveau minstens op Beperkt staat. Maar staat die status op Normaal, dan ziet u ook de foto. Vanaf het O13 team is deze ledenpasfoto verplicht. Voeg die dan ook meteen toe. Een scheidsrechter kan uw zoon/dochter uitsluiten als die foto er niet staat. Of hij kan vragen naar een ID of paspoort. Maak het u, de KNVB en ons, dus makkelijk en plaats die foto op de ledenpas.

  Een kind kan vanaf 5 jaar worden aangemeld.
  We werken niet met een wachtlijst. Indien een tussentijdse aanmelding het maximaal aantal spelers in een team te boven gaat, gaan we met de coach en de ouders om de tafel zitten om een passende oplossing te vinden.


  CONTRIBUTIE
  De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt:

  € 120,- voor Senioren
  € 90,- voor Veteranen
  € 60,- voor Vrouwen 30+
  € 80,- voor Jeugdspelers
  € 25,- voor niet spelende/steunende leden
  € 15,- voor spelende (jeugd)leiders, bestuursleden, enz.

  Alle RKUVC leden ontvangen wedstrijdshirts en broekjes van RKUVC.
  Jeugdspelers krijgen 1x per 3 kalenderjaren een nieuw trainingspak aangereikt van RKUVC.
  Jeugdleiders ontvangen ook een trainingspak en warme jas voor de wintermaanden.

  Contributie-inning gebeurt aan het begin van het nieuwe seizoen via automatische incasso
  Bij tussentijdse afmelding wordt de contributie niet teruggestort.

 • M.i.v seizoen 2021-2022 zal RKUVC de contributie gaan innen via automatische incasso. Hiervoor hebben we je gegevens en handtekening nodig.
  Gelieve dit formulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en daarna in te leveren in de kantine.
  Je kunt het formulier ook invullen, ondertekenen en inscannen om dan terug te mailen naar ledenadministratie@rkuvc.nl.

   

  Machtiging automatische incasso