• Het sportakkoord is klaar!

    Ook in Meerssen wordt een vervolg gegeven aan het Nationale Sportakkoord. In de gemeente heeft een onafhankelijk sportformateur de afgelopen maanden samen met relevante partners gewerkt aan het Meerssens Sportakkoord. In dit lokale sportakkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementenorganisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de gemeente Meerssen. Met deze bundeling van dromen en concrete afspraken, gaan de deelnemers de komende jaren aan de slag om sporten en bewegen nog beter op de kaart te zetten in Meerssen. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben.